NIEUWS

Samenwerkingsovereenkomst tussen Voorne-Putten Werkt en Helvoet BV getekend

Op dinsdag 10 juli is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Voorne-Putten Werkt en Helvoet BV feestelijk ondertekend.

Beide partijen hebben al eerder met elkaar samengewerkt, maar hebben nu een contract getekend voor de langere termijn. Patrick van Uitert, directeur Voorne-Putten Werkt is verheugd om samen te werken met een betrouwbare en sociaal betrokken partner als Helvoet BV. “Als Voorne-Putten Werkt streven we ernaar om langdurige relaties op te bouwen en gaan we een partnership met elkaar aan.”

Helvoet BV is een fabrikant die o.a. in opdracht van Heineken biertap slangen produceert en assembleert. Deze slangen worden door medewerkers van Voorne-Putten Werkt verpakt.

Roy Hartevelt Supply chain manager bij Helvoet BV vindt het van belang dat er samen wordt gewerkt met Voorne-Putten Werkt. “De twee bedrijven bepalen samen wat het beste is, waarbij het stabiel aanleveren aan Voorne-Putten Werkt een grote wens is. Helvoet BV heeft hierop ingespeeld door de verkoop verwachting van Heineken op de lange termijn te delen. Hierdoor ontstaat er een gebalanceerde goederenstroom zonder verrassingen voor beide partijen. In het verleden keken we per order wat de mogelijkheden waren en kostte op deze manier elke keer opnieuw aandacht voor beide partijen. De afspraken gaan onder andere over de voorraad en het aanleveren en verpakken van het materiaal, alsook de eisen waaraan de verpakking werkzaamheden moet voldoen.”

Voorne-Putten Werkt is een werkleerbedrijf met een poule van gemotiveerde medewerkers. Door het aangaan van lange termijn relaties probeert Voorne-Putten Werkt ook meer aan te sluiten op de ontwikkelbehoeften van medewerkers. “Doordat het een groter en continu productieproces is, zijn er ook meer coördinerende taken nodig. Dit biedt weer kansen voor mensen die hier geschikt voor zijn en kunnen ze stap voor stap doorstromen naar een andere rol”, aldus Patrick van Uitert.

De maatschappelijke winst van werk

Een interessant artikel over de maatschappelijke winst van werk.

Patrick van Uitert, directeur van Voorne-Putten Werkt aan het woord in magazine Hét Ondernemersbelang.

Bekijk HIER het volledige artikel in PDF-format.

Werken met Voorne-Putten Werkt, dare to do!

Er liggen grote uitdagingen voor iedereen in de haven. Er wordt flink geïnvesteerd om van Rotterdam de meest slimme haven te maken. Zo werkt de haven aan een 100% duurzaam havencluster en de aanleg van windparken op zee. Ook de energietransitie heeft een flinke impact op de haven. Een andere uitdaging en trend is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en arbeidsparticipatie. Versterken door verbinden, met respect voor de sociale kant.

Bundelen van krachten

Om de arbeidsparticipatie in de regio te versterken, hebben de vier gemeenten op Voorne-Putten hun krachten gebundeld. Vanaf 1 januari 2017 is Voorne-Putten Werkt het werkleerbedrijf op Voorne-Putten en het Haven Industrieel Complex. Bedrijven kunnen bij Voorne-Putten Werkt terecht voor personeel, uitbesteden van werk en informatie en advies over de Wsw, Participatiewet en de vele subsidieregelingen die er zijn.

Sociaal ondernemen = win win

Wij ondersteunen bedrijven die sociaal willen ondernemen. Sociaal ondernemen is namelijk win win. Door te investeren in expertise, mankracht en faciliteiten, krijgt u trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer. Zij kunnen zich ontwikkelen en hun talent en ambitie op de juiste wijze inzetten. Maar het levert u ook zakelijke winst op. Denk aan het aanboren van nieuwe markten en uitbreiding van kennis en netwerk. Ook als u voor een opdracht een social return verplichting heeft, delen wij graag onze expertise.

Via werk, naar werk

Voorne-Putten Werkt ontwikkelt mensen met een beperking en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Wij verbinden werkgevers aan lerende werknemers. Via werk, naar werk. Samen met u bekijken we het arbeidsvraagstuk, dat we vervolgens verbinden aan het talent van de kandidaat-werknemer. Wij denken mee en zoeken de best mogelijke oplossing. We weten wat er in de arbeidsmarkt speelt en maken een ‘match’ die economische meerwaarde biedt en vorm geeft aan maatschappelijk ondernemen. Zo maakt Voorne-Putten Werkt het verschil!

Op Voorne-Putten doet iedereen mee

Voorne-Putten Werkt maakt het voor ondernemers aantrekkelijk om mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te detacheren. Of het nu gaat om een goed onderhouden bedrijventerrein of plantsoen, een schoon strand, een blinkend kantoor of het in-, ver- of ompakken van producten. Maar ook assemblage, montage en repro-werkzaamheden. Voorne-Putten Werkt heeft enthousiaste en geschikte kandidaat-werknemers in huis die u graag werk uit handen nemen.

Interesse?

Woensdag 12 april a.s. bent u van harte welkom op onze stand tijdens het 35ste Havencongres Rotterdam in theater de Stoep te Spijkenisse. Wij vertellen u dan graag meer over ons werkleerbedrijf en de mogelijkheden voor uw organisatie.