Op dinsdag 10 juli is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Voorne-Putten Werkt en Helvoet BV feestelijk ondertekend.

Beide partijen hebben al eerder met elkaar samengewerkt, maar hebben nu een contract getekend voor de langere termijn. Patrick van Uitert, directeur Voorne-Putten Werkt is verheugd om samen te werken met een betrouwbare en sociaal betrokken partner als Helvoet BV. “Als Voorne-Putten Werkt streven we ernaar om langdurige relaties op te bouwen en gaan we een partnership met elkaar aan.”

Helvoet BV is een fabrikant die o.a. in opdracht van Heineken biertap slangen produceert en assembleert. Deze slangen worden door medewerkers van Voorne-Putten Werkt verpakt.

Roy Hartevelt Supply chain manager bij Helvoet BV vindt het van belang dat er samen wordt gewerkt met Voorne-Putten Werkt. “De twee bedrijven bepalen samen wat het beste is, waarbij het stabiel aanleveren aan Voorne-Putten Werkt een grote wens is. Helvoet BV heeft hierop ingespeeld door de verkoop verwachting van Heineken op de lange termijn te delen. Hierdoor ontstaat er een gebalanceerde goederenstroom zonder verrassingen voor beide partijen. In het verleden keken we per order wat de mogelijkheden waren en kostte op deze manier elke keer opnieuw aandacht voor beide partijen. De afspraken gaan onder andere over de voorraad en het aanleveren en verpakken van het materiaal, alsook de eisen waaraan de verpakking werkzaamheden moet voldoen.”

Voorne-Putten Werkt is een werkleerbedrijf met een poule van gemotiveerde medewerkers. Door het aangaan van lange termijn relaties probeert Voorne-Putten Werkt ook meer aan te sluiten op de ontwikkelbehoeften van medewerkers. “Doordat het een groter en continu productieproces is, zijn er ook meer co√∂rdinerende taken nodig. Dit biedt weer kansen voor mensen die hier geschikt voor zijn en kunnen ze stap voor stap doorstromen naar een andere rol”, aldus Patrick van Uitert.