Er liggen grote uitdagingen voor iedereen in de haven. Er wordt flink geïnvesteerd om van Rotterdam de meest slimme haven te maken. Zo werkt de haven aan een 100% duurzaam havencluster en de aanleg van windparken op zee. Ook de energietransitie heeft een flinke impact op de haven. Een andere uitdaging en trend is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en arbeidsparticipatie. Versterken door verbinden, met respect voor de sociale kant.

Bundelen van krachten

Om de arbeidsparticipatie in de regio te versterken, hebben de vier gemeenten op Voorne-Putten hun krachten gebundeld. Vanaf 1 januari 2017 is Voorne-Putten Werkt het werkleerbedrijf op Voorne-Putten en het Haven Industrieel Complex. Bedrijven kunnen bij Voorne-Putten Werkt terecht voor personeel, uitbesteden van werk en informatie en advies over de Wsw, Participatiewet en de vele subsidieregelingen die er zijn.

Sociaal ondernemen = win win

Wij ondersteunen bedrijven die sociaal willen ondernemen. Sociaal ondernemen is namelijk win win. Door te investeren in expertise, mankracht en faciliteiten, krijgt u trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer. Zij kunnen zich ontwikkelen en hun talent en ambitie op de juiste wijze inzetten. Maar het levert u ook zakelijke winst op. Denk aan het aanboren van nieuwe markten en uitbreiding van kennis en netwerk. Ook als u voor een opdracht een social return verplichting heeft, delen wij graag onze expertise.

Via werk, naar werk

Voorne-Putten Werkt ontwikkelt mensen met een beperking en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Wij verbinden werkgevers aan lerende werknemers. Via werk, naar werk. Samen met u bekijken we het arbeidsvraagstuk, dat we vervolgens verbinden aan het talent van de kandidaat-werknemer. Wij denken mee en zoeken de best mogelijke oplossing. We weten wat er in de arbeidsmarkt speelt en maken een ‘match’ die economische meerwaarde biedt en vorm geeft aan maatschappelijk ondernemen. Zo maakt Voorne-Putten Werkt het verschil!

Op Voorne-Putten doet iedereen mee

Voorne-Putten Werkt maakt het voor ondernemers aantrekkelijk om mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te detacheren. Of het nu gaat om een goed onderhouden bedrijventerrein of plantsoen, een schoon strand, een blinkend kantoor of het in-, ver- of ompakken van producten. Maar ook assemblage, montage en repro-werkzaamheden. Voorne-Putten Werkt heeft enthousiaste en geschikte kandidaat-werknemers in huis die u graag werk uit handen nemen.

Interesse?

Woensdag 12 april a.s. bent u van harte welkom op onze stand tijdens het 35ste Havencongres Rotterdam in theater de Stoep te Spijkenisse. Wij vertellen u dan graag meer over ons werkleerbedrijf en de mogelijkheden voor uw organisatie.