Cyberaanval op Voorne-Putten Werkt BV

Werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt BV (VPW BV) is vorige week slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanvaller heeft zich toegang verschaft tot het IT-systeem en een grote hoeveelheid data gestolen, die ook voor VPW BV ontoegankelijk zijn gemaakt. In de loop van het weekeinde is het 650.000 dollar aan losgeld geëist. VPW BV is niet voornemens in te gaan op de eis van de aanvaller. De lijn van de Rijksoverheid is om in zulke gevallen niet te betalen.

De gevolgen voor het functioneren van VPW BV zijn beperkt. Het computersysteem is direct stilgelegd en bepaalde applicaties zijn enige tijd ontoegankelijk geweest. Deze zijn of worden op korte termijn weer in gebruik genomen. Dat kan doordat gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde en, waar nodig, geschoonde back-ups. Een nieuwe, veiliger inlogprocedure is maandagochtend van kracht geworden. Dit is onderdeel van een migratie van de IT-omgeving die al voor deze maand in de planning stond. Waar mogelijk is deze migratie benut en versneld.

Zorgen zijn er over de buitgemaakte persoonsgegevens. Deze kunnen worden misbruikt. Iedereen die mogelijk gevolgen kan ondervinden van de diefstal, is of wordt zo snel mogelijk over de situatie geïnformeerd en krijgt tips om extra waakzaam te zijn. Met de voorlichting is maandagochtend 7 maart jl. direct een begin gemaakt. We besteden extra aandacht aan de begeleiding van onze medewerkers, die veelal deel uitmaken van een kwetsbare doelgroep.

VPW BV heeft onmiddellijk een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en een voorlopige aangifte gedaan bij de politie Rotterdam. De betrokken gemeentebesturen van Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn direct ingelicht, evenals leveranciers en klanten.