Het product Diagnose en Advies  van Voorne-Putten Werkt is geschikt voor kandidaten die nog niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt, onlangs hun baan zijn verloren of door langdurige werkeloosheid een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voorwaarde voor het inzetten van dit product is dat de werknemersvaardigheden, belastbaarheid en ontwikkelbehoeften van de kandidaat nog niet voldoende in beeld zijn.

De kandidaat loopt gedurende 10 weken mee op één of meerdere afdelingen van Voorne-Putten Werkt; denk hierbij onder andere aan productie, magazijn, technische dienst, kantine en receptie. Op deze manier leert de kandidaat verschillende sectoren, afdelingen en werksoorten kennen. Op welke afdelingen de kandidaat gaat meelopen, hangt af van de wensen en mogelijkheden van de kandidaat.

Diagnose en Advies leidt tot een advies op basis waarvan de kandidaat de volgende stap kan maken. Bijvoorbeeld het volgen van het product Werkfit (incl. interne- of externe werkervaringsplek), leerlijn, of de stap naar (passend) werk. Het doel is om, doormiddel van persoonlijke begeleiding en het inzetten van de instrumenten op maat, de kandidaat duurzaam naar werk te begeleiden.

 

Basisprogramma Diagnose en advies
Maximaal 10 weken Diagnose en Advies

§  Het traject start met een uitgebreid intakegesprek waarbij er  kennis wordt gemaakt met de kandidaat en de verschillende levensgebieden aanbod komen. De ontwikkelcoach kijkt  tijdens dit gesprek  naar de wensen, vaardigheden, kwaliteiten, mogelijkheden en eventuele beperkingen.

§  De ontwikkelcoach van Voorne-Putten Werkt brengt via een 0-meting en een assessment de werknemersvaardigheden, belastbaarheid en ontwikkelbehoefte van een kandidaat in kaart. De ontwikkelcoach gebruikt hierbij een op maat gemaakt werkplan. In het plan worden het doel, de verwachte duur en een stappenplan van het traject vastgesteld.

§  Het traject duurt 10 weken. Hierbij loopt de kandidaat minimaal 1 dagdeel per week mee op één of meerdere afdelingen van Voorne-Putten Werkt. Gedurende de 10 weken wordt gekeken of urenopbouw mogelijk is.

§  Op basis van de verkregen inzichten stelt de ontwikkelcoach een advies op over mogelijkheden en vervolg.

§  De ontwikkelcoach heeft tussentijdse evaluatiegesprekken met de kandidaat.

§  Op basis van het eindgesprek en de eindrapportage wordt samen met de kandidaat de vervolgstap(pen) besproken en teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

   Voorwaarden aanmelding

  • Voor het aanmelden van een kandidaat voor het product Diagnose en Advies gelden de volgende voorwaarden:
  • De werknemersvaardigheden, belastbaarheid en ontwikkelbehoeften van de kandidaat zijn nog niet voldoende in beeld;
  • Kandidaat is minimaal 1 dagdeel beschikbaar en in staat om werkzaamheden uit te voeren;
  • Kandidaat heeft geen zware medische of fysieke beperkingen

Hoe inschrijven?

  • De opdrachtgever of werkadviseur kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de ontwikkelcoaches neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.