In mei heeft de FNV een landelijke estafette langs de sociale werkbedrijven in Nederland gehouden. Met deze estafette vraagt de vakbond aandacht voor de eerste, compleet nieuwe cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de participatiewet vallen. Ook bij Voorne-Putten Werkt is de FNV op 10 mei langs geweest. Er zijn 2 kralen aan een ketting geregen met het logo van VPW. Het is de bedoeling van de FNV om een ketting te krijgen van 184 kralen die de werknemers Participatiewet van de sociale werkbedrijven symbolisch met elkaar verbindt. Rob Roeske heeft namens de directie een klein kadootje in ontvangst genomen.

De cao “Aan de Slag” vervangt de verschillende lokale regelingen die er nu zijn.