In memoriam: Elmy Goedendorp

Zaterdag 5 augustus 2023 is op 65-jarige leeftijd onze collega Elmy Goedendorp overleden. Een groot verlies voor haar gezin en familie, maar ook voor haar directe collega’s. We zullen Elmy blijven herinneren als zorgzame en lieve vrouw die voor iedereen klaar stond.

Op 16-jarige leeftijd zette de bescheiden Elmy haar eerste stappen in het stadhuis van de toenmalige gemeente Spijkenisse. Ze begon als typiste op de typekamer en had in de 49 jaren die volgde verschillende werkplekken. Zo werkte ze als klerk-typiste, administratief medewerker en tot slot als secretaresse. In die laatste functie werkte ze voor en met heel veel collega’s uit alle hoeken en gaten van de organisatie. Zo werkte ze een lange tijd voor de afdeling bewonerszaken, maar ook voor afdelingen in het ruimtelijk en organisatie domein. De laatste jaren werkte ze veel met en voor Voorne Putten Werkt. Dit zorgde ervoor dat iedereen Elmy kende en dat Elmy iedereen kende.

Collega’s die haar echt goed kenden zullen zeggen dat ze de leidinggevende waarvoor ze werkte altijd in bescherming nam. Zo mocht je niet zomaar ‘even’ binnenlopen bij een leidinggevende als je geen afspraak had of niet goed kon uitleggen wat je precies kwam doen. En dan maakte het niet uit of je de gemeentesecretaris was of een monteur. Een mooie anekdote die deze dagen hierover wordt verteld. Waarbij Elmy zei: “Als iemand iets onaardigs zegt tegen een manager waarvoor ik werk, ga ik bovenop hem/haar zitten!” Dit verhaal zegt alles over de toewijding en de zachte kant van Elmy. Ze stond voor iedereen klaar en vertrouwde ze je, dan kon je met haar lachen en bij haar uithuilen. Zo zullen we haar blijven herinneren.

Afscheid nemen

De uitvaart is vrijdag 11 augustus 2023 in besloten kring.
Naast het Servicepunt op het stadhuis is een gedenkplek ingericht waar het condoleanceregister getekend kan worden.