Klimaatburgemeester bezoekt Voorne Putten Werkt.

Op bezoek bij Voorne Putten Werkt (VPW) vertelt Kees Dudink over deze organisatie. VPW is een werkleerbedrijf dat mensen begeleidt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het bedrijf geeft uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening aan Nieuw Beschut (totaal +/- 450 medewerkers). Daarnaast verzorgt het bedrijf tal van werk- leertrajecten.mensen voor mensen met een uitkering wat hun kansen op deelname aan de reguliere maatschappij vergroot. Al deze mensen werken bijvoorbeeld in de groenvoorzieningen op Voorne-Putten, in de productie werkplaatsen, in de fietsenstallingen of via detachering bij reguliere werkgevers.

VPW als voorbeeld

De werkzaamheden van VPW als bedrijf dragen bij aan een inclusievere samenleving, en dat is breder dan alleen een klimaatvriendelijker Nissewaard. VPW werkt zoveel mogelijk vanuit de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Dit zijn internationale doelstellingen die wereldwijd zijn vastgelegd om alles en iedereen duurzamer en inclusiever te laten denken en doen. Hierin is VPW een echte koploper waar veel bedrijven nog wat van kunnen leren, momenteel is namelijk pas 15% van het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam. Dat is ook de reden dat zij in de Nationale Klimaatweek de eerste Wij.Doen.Groen. Award ontvingen, die werd uitgereikt aan de meest duurzame eenheid van de gemeente.

Verduurzaming van gebouwen

Zo is VPW volop bezig met verduurzaming van hun gebouwen. Ze maken volledig gebruik van ledverlichting, het meubilair is vaak tweedehands, en metalen, karton, papier, hout, plastic, glas en batterijen worden zorgvuldig gescheiden. Ook is er een ‘Tweede kans kledingrek’ voor personeel.

Verder staat de vervanging van één van de dakvlakken voor volgend jaar in de planning; een natuurlijk moment om dat vlak dan vol te leggen met honderden  zonnepanelen. Dit zou voldoende energie opwekken om voor de behoefte aan warmte en elektriciteit.

Vervoer

De groenvoorziening van VPW maakt de laatste jaren steeds meer gebruik van elektrische voertuigen (en gereedschappen). Voor het vervoer van het personeel maakt de organisatie gebruik van 9-peroons busjes. De eerste 3 elektrische bussen zijn inmiddels besteld.