Over de cursus Bosmaaier

De cursus Bosmaaier van 2 dagen bij Voorne-Putten Werkt is te boeken als los product.

De bosmaaier is een onmisbaar hulpmiddel om kleine oppervlakten of randen te maaien. Onzorgvuldig gebruik kan echter ernstig letsel veroorzaken. Maaiers met een benzine- of elektrische motor veroorzaken ongeveer 87 procent van de ‘maaiongevallen’. Denk aan een opspattende steen, verkeerde gebruikshouding van de maaier of oogletsel door onzorgvuldig gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijf, dient regelmatig een bosmaaiercursus te worden gevolgd. De cursussen bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het praktijkexamen vindt aan het einde van de tweede dag plaats.

Praktische informatie

  • Voor deelname aan de cursus is geen vooropleiding nodig.
  • De cursus duurt twee lesdagen van 09:00 tot 17:00 inclusief afname van het de examens.
  • Deelnemers krijgen bij een succesvolle deelname het Certificaat E.
  • Het is wenselijk om de cursus na een aantal jaar te herhalen om de kennis up-to-date te houden.
  • De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 8 personen.

Hoe inschrijven?

  • De werkadviseur of opdrachtgever kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de werkadviseurs neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.