Over de cursus Veilig werken langs de weg

De cursus ‘Veilig werken langs de weg’  van 1 lesdag bij Voorne-Putten Werkt is te boeken als aanvulling op de Leerlijn Groen & Schoon of als los product.

Werkzaamheden langs de weg kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als werknemers die langs de weg werken. Het is daarom erg belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen en alert te zijn op risicovolle situaties. In de cursus Veilig Werken langs de weg leren cursisten de juiste richtlijnen om de risico’s van werken langs de weg zoveel mogelijk te verkleinen.

De cursus bestaat uit theorie en praktijklessen. Het praktijkexamen wordt afgenomen aan het einde van de eerste lesdag.

Wat komt er tijdens de cursus aanbod?

 • Afzettingen plaatsen en verwijderen;
 • Veiligheid betreffende werken aan/langs de weg;
 • Veiligheidskleding;
 • Het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM);
 • Materialen;
 • Wegbeheerders en weertypen;
 • Omgaan met weggebruikers;
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Praktische informatie

 • Voor deelname aan de cursus is geen vooropleiding nodig.
 • De cursus duurt één lesdag van 09:00 tot 17:00 inclusief afname van het de examens.
 • Deelnemers krijgen bij een succesvolle deelname het Certificaat Veilig Werken langs de weg.
 • Het certificaat is 5 jaar geldig. Het is daarom noodzakelijk om de cursus na 5 jaar te herhalen.
 • De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 8 personen.

 

Hoe inschrijven?

 • De werkadviseur of opdrachtgever kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de werkadviseurs neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.