Over VCA cursus

VCA is bedoeld voor kandidaten die bij opdrachtgevers werkzaamheden (zullen gaan) verrichten, die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Met een Vca-certificaat op zak laat de kandidaat zien dat hij/zij beschikt over de basiskennis van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Kennis over veiligheid kan zorgen voor minder verwondingen, minder ongevallen en minder arbeidsongeschikten. Bij VCA-gecertificeerde bedrijven is het Vca-certificaat verplicht, maar ook niet gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA cursussen om werknemers in het kader van de Arboverplichtingen effectief op te leiden.

Het VCA-programma is gebaseerd op de vastgestelde eindtoetseisen VCA en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures en instructies, signalering
 • Voorbereiden op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De kandidaten ontvangen met behalen van het examen (regulier 60 min/ voorleesexamen 75 min) een officieel Vca-certificaat.

Hoe inschrijven?

 • De opdrachtgever of werkadviseur kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de ontwikkelcoaches neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.

VCA-Basis

De VCA-Basis cursus van 2 dagen is bedoeld voor kandidaten die bij werkgevers of opdrachtgevers (gaan) werken  waarbij er risicovolle werkzaamheden verricht moeten worden. Een individuele intake is optioneel bij te boeken.

VCA- moeilijk lerenden

De VCA –moeilijk lerenden  van 5 dagdelen is inhoudelijk hetzelfde als  de basiscursus VCA. Het verschil is echter dat de manier waarop de cursus wordt gegeven speciaal is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met leren. De kandidaat krijgt een individuele intake van 45 minuten, waarbij wordt achterhaald wat exact de knelpunten zijn bij het leren. Vervolgens krijgt de kandidaat voorafgaand aan de cursus een 2-uur durende individuele training aangepast op de kandidaat. Bij deze individuele training hanteert Voorne-Putten Werkt een visuele leermethode die speciaal door Voorne-Putten Werkt is ontwikkeld. De kandidaat gaat dan al voorbereid de cursus in.

De training wordt verzorgd in een relatief stressvrije omgeving door trainers die ervaring hebben met de doelgroep. Rust, uitleg, visualiseren en herhaling staan hierbij centraal. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal cursusmateriaal, dat geschikt is voor mensen waarbij het lezen van (langere) instructies niet altijd gemakkelijk is. Dit is zowel in boekvorm als digitaal. De VCA leerstof wordt verdeeld in meerdere korte lesblokken (5x ½ dagdelen), waarbij ook veel wordt geoefend met examenvragen. Aansluitend aan het 5e dagdeel wordt het (voorlees)examen afgenomen. Tijdens de lesdagen is er voldoende afwisseling, lezen, oefenen, luisteren, kijken en rustmomenten.

VCA- anderstalig

De VCA cursus anderstalig van 2 dagdelen  is inhoudelijk gelijk aan de basiscursus, maar wordt gegeven in het Engels, Arabisch, Turks en/of met een visuele uitleg. De cursus is bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en voor mensen die moeite hebben met leren. Indien er meer uitleg nodig is, duurt de cursus een dag langer. Een individuele intake is optioneel bij te boeken.

VCA-Tigrinya

De cursus VCA Tigrinya is inhoudelijk hetzelfde als de basiscursus VCA. Het verschil is echter dat de manier waarop de cursus wordt gegeven speciaal is ontwikkeld voor mensen uit Eritrea. De kandidaat krijgt een individuele intake van 45 minuten, waarbij een mondelinge taaltest en een digitaal proefexamen VCA wordt afgenomen. Bij de intake zal er een Tigrinya docent aanwezig zijn, die fungeert als tolk.

De cursus heeft een duur van 7 dagen. In de eerste 5 dagen behandelt een docent de lesstof in de Tigrinya taal én in de Nederlandse taal. Door de lesstof in de eigen taal (Tigrinya) te behandelen, begrijpen de kandidaten de inhoud van de stof beter. Door het herhalen van de stof in het Nederlands leren de kandidaten de Nederlandse begrippen kennen. Dit maakt het mogelijk voor de docent om in de laatste 2 dagen van de cursus de stof enkel in het Nederlands te behandelen. Aan het eind van de cursus leggen de kandidaten het examen in het Nederlands af.

 

Praktische informatie

 • De lestijden zijn op hele dagen van 8:30 tot 16:00 en op dagdelen van 8:30 tot 12:00.
 • De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 10 personen.
 • Indien de kandidaat ondanks de extra inspanning zakt voor het examen, kan in onderling overleg extra begeleidingsuren en een herexamen worden ingekocht, waarbij de kandidaat dan niet de hele cursus hoeft te herhalen. Er wordt dan op individuele basis begeleiding gegeven aan de onderwerpen waar aandacht aan geschonken dient te worden.