Leerlijn Groen & Schoon

Over de leerlijn Groen & Schoon

Kandidaten worden in ongeveer 10 weken opgeleid voor het werken in de sector Groen & Schoon. Tijdens de leerlijn wordt de kandidaat begeleid door de praktijkopleider en de ontwikkelcoach. De praktijkopleider brengt de kandidaat alle praktijkvaardigheden bij die nodig zijn om in de groenvoorziening te werken. De ontwikkelcoach coacht, begeleidt en motiveert kandidaat vanaf het begin tot het einde van leerlijn. Tevens ondersteunt de accountmanager de kandidaat bij het vinden een werkervaringsplek en/of baan. Door deze persoonlijke aanpak worden de kansen op de arbeidsmarkt voor de kandidaat vergroot.

Bij Voorne-Putten Werkt volgt de kandidaat altijd eerst de interne leerlijn van 10 weken, bestaande uit theorie- en praktijklessen. Tijdens het interne traject leert de kandidaat vakinhoudelijke vaardigheden en leert de kandidaat over de te gebruiken machines en ander onderhoudsmaterieel. Ook krijgt de kandidaat basale theorieles over het onderhouden van bomen en planten. De kandidaat behaald tijdens het traject verschillende certificaten behalen: bosmaaier (erkend certificaat), heggenschaar (VPW-certificaat) en bladblazer (VPW-certificaat).

Kandidaten krijgen daarna de mogelijkheid om gedurende maximaal 3 maanden praktijkvaardigheden te versterken op een externe werkervaringsplek. Door het opdoen van praktijkervaring op een externe werkervaringsplek, is de stap naar de arbeidsmarkt voor veel kandidaten makkelijker te maken. Indien de kandidaat na de interne leerlijn al “jobready” is, kan de kandidaat het externe gedeelte van de leerlijn overslaan.

Optioneel kan het VCA- certificaat, veilig werken langs de weg en/of geïsoleerde arbeid worden behaald.

Wat komt er tijdens de cursus aan bod?

 • Behandelen basis leerlijn Groen & Schoon
 • Het aanleren van vakinhoudelijke vaardigheden
 • Het behalen van de certificaten: bosmaaier, heggenschaar en bladblazer
 • Optioneel is mogelijk: VCA, veilig werken langs de weg, geïsoleerde arbeid
 • Het opdoen van praktijkervaring op een externe werkervaringsplaats

 

Basisprogramma leerlijn Groen & Schoon Voorne-Putten Werkt
10 weken Interne leerlijn + certificering

§ Begint met een intakegesprek met de ontwikkelcoach en een startgesprek met de praktijkopleider en ontwikkelcoach.

§ De kandidaat behandelt theorie volgens het kwalificatiedossier, voert praktijkopdrachten uit en behaald certificaten: Bosmaaien, Heggenschaar en Bladblazer.

§ De ontwikkelcoach ondersteunt en motiveert de kandidaat.

§ De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een werkervaringsplek.

§ Optie: behalen van het VCA- certificaat, Veilig werken langs de weg en Geïsoleerde arbeid.

§ De interne leerlijn eindigt met de certificering.

max 3 mnd Externe leerlijn + uitstroom

§ Begint met een startgesprek met de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

§ De kandidaat brengt het geleerde in de praktijk op een externe werkervaringsplaats.

§ De ontwikkelcoach ondersteunt en motiveert de kandidaat.

§ De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een baan.

§ Eindigt met een eindgesprek tussen de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

Na einde leerlijn Nazorg

§ Na de uitstroom blijft de werkadviseur in contact op met de kandidaat. Doel van nazorg is ontzorgen van de werkgever en proactief kunnen optreden bij eventuele belemmeringen.

 

Praktische informatie

 • Het programma van de leerlijn Groen is een basisprogramma. Dit betekent dat de meeste kandidaten het programma binnen dit tijdsbestek zullen doorlopen. Indien de kandidaat na het volgen van de interne leerlijn al “jobready” is, is er een mogelijkheid om de externe leerlijn over te slaan.
 • Tijdens een intakegesprek maakt de ontwikkelcoach kennis met de kandidaat, beoordeelt de haalbaarheid van het traject en worden afspraken gemaakt. Wanneer er twijfel is of de cursus passend of haalbaar is, wordt er een diagnosefase-advies ingezet of volgt een direct advies aan de opdrachtgever.
 • Gedurende de leerlijn vinden er individuele evaluatiemomenten met de ontwikkelcoach plaats. Deze momenten zijn bedoeld om de ontwikkeling van de kandidaat te monitoren en te bevorderen.
 • Op basis van de behaalde certificaten en de ontwikkeling van de kandidaat wordt beoordeeld of de kandidaat geslaagd is voor de leerlijn.
 • De lesdagen zijn maandag t/m vrijdag.
 • De examens worden afgenomen door een ervaren praktijkopleider.
 • De groepsgrootte is maximaal 3 personen. (2 groepen per periode mogelijk).

Inbegrepen

 • Individuele intake door ontwikkelcoach
 • Cursusmateriaal
 • Evaluatiemomenten
 • Oefenexamen
 • Certificaten
 • Inzet accountmanager
 • Ondersteuning tijdens externe leerlijn
 • Nazorg

Hoe inschrijven?

 • De kandidaat kan zich inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de ontwikkelcoaches neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.