Over de leerlijn Vervoer

Kandidaten worden in ongeveer 10 tot 18 weken opgeleid voor het werken als chauffeur. Tijdens de leerlijn wordt de kandidaat begeleid door de praktijkopleider en de ontwikkelcoach. De praktijkopleider brengt de kandidaat alle praktijkvaardigheden bij die nodig zijn om als chauffeur te werken. De ontwikkelcoach coacht, begeleidt en motiveert kandidaat vanaf het begin tot het einde van leerlijn. Tevens ondersteunt de accountmanager de kandidaat bij het vinden een werkervaringsplek en/of baan. Door deze persoonlijke aanpak worden de kansen op de arbeidsmarkt voor de kandidaat vergroot.

Bij Voorne-Putten Werkt volgt de kandidaat altijd eerst de interne leerlijn van 6 weken, bestaande uit theorie- en praktijklessen. Tijdens dit gedeelte van de leerlijn leert de kandidaat verkeersregels en -tekens en bijzondere verrichtingen. Ook leert de kandidaat de basistechniek van auto’s en volgt hij/zij een training sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast worden er praktijkopdrachten uitgevoerd in personen- en goederenvervoer bij Voorne-Putten Werkt.

Kandidaten krijgen daarna de mogelijkheid om maximaal 3 maanden  praktijkvaardigheden te versterken op een externe werkervaringsplek. Door het opdoen van praktijkervaring op een externe werkervaringsplek, is de stap naar de arbeidsmarkt voor veel kandidaten makkelijker te maken. Indien de kandidaat na de interne leerlijn al “jobready” is, kan de kandidaat het externe gedeelte van de leerlijn overslaan.

 

Basisprogramma leerlijn Vervoer Voorne-Putten Werkt
6 weken Interne leerlijn + certificering

§  Begint met een intakegesprek met de ontwikkelcoach en een proefrit met de praktijkopleider. Tijdens de intake en de proefrit beoordelen deze professionals de haalbaarheid van het traject en worden er afspraken gemaakt. Wanneer er twijfel is of de cursus passend of haalbaar is, volgt een direct advies aan de opdrachtgever.

§  De kandidaat behandeld theorie volgens het kwalificatiedossier, volgt een training communicatieve vaardigheden en voert praktijkopdrachten uit.

§  De ontwikkelcoach heeft tussentijdse evaluatiegesprekken met de kandidaat. Deze momenten zijn bedoeld om de ontwikkeling van de kandidaat te monitoren en te bevorderen.

§  De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een werkervaringsplek.

1-3 maanden Externe leerlijn + uitstroom

§  Begint met een startgesprek met de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

§  De kandidaat brengt het geleerde in de praktijk op een externe werkervaringsplaats.

§  De ontwikkelcoach ondersteunt en motiveert de kandidaat.

§  De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een baan.

§  Eindigt met een eindgesprek tussen de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

Na einde leerlijn Nazorg

§  Na de uitstroom blijft de werkadviseur in contact op met de kandidaat. Doel van nazorg is ontzorgen van de werkgever en proactief kunnen optreden bij eventuele belemmeringen.

 

Praktische informatie

  • Het programma van de leerlijn Vervoer is een basisprogramma. Dit betekent dat dit de meeste kandidaten het programma binnen dit tijdsbestek zullen doorlopen. Indien de kandidaat na het volgen van de interne leerlijn al “jobready” is, is er een mogelijkheid om de externe leerlijn over te slaan.
  • Kandidaten hebben 4 uur per week les. De lessen vinden plaats op dinsdag en donderdag.
  • Groepsgrote is 2 tot 4 kandidaten.
  • De examens worden afgenomen door een ervaren praktijkopleider.

Optioneel

  • Praktijkleren met praktijkverklaring: Voorne-Putten Werkt biedt de mogelijkheid tot praktijkleren met praktijkverklaring. Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor kandidaten (en werkenden) zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar is. De praktijkopleider van Voorne-Putten Werkt begeleid de kandidaat bij het leren in de praktijk. De kandidaat ontvangt een praktijkverklaring voor de werkprocessen die hij heeft leren uitvoeren.
  • Opfristraining: Voorne-Putten Werkt biedt de mogelijkheid tot het volgen van een opfristraining. Deze training is bedoeld voor kandidaten die eerder ervaring hebben opgedaan als chauffeur, maar behoefte hebben om praktijkvaardigheden en vakkennis te verbeteren. De training kan nuttig zijn voor kandidaten die op dat moment niet bemiddelbaar zijn naar een baan.

 

 Hoe inschrijven?

  • De opdrachtgever of werkadviseur kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de ontwikkelcoaches neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.