Over de leerlijn Schoonmaak

Kandidaten worden in ongeveer 7 tot 19 weken opgeleid voor het werken in de schoonmaakbranche. Tijdens de leerlijn wordt de kandidaat begeleid door de praktijkopleider en de ontwikkelcoach. De praktijkopleider brengt de kandidaat alle fijne kneepjes van het vak bij. De ontwikkelcoach coacht, begeleidt en motiveert kandidaat vanaf het begin tot het einde van leerlijn. Tevens ondersteunt de accountmanager de kandidaat bij het vinden een werkervaringsplek en/of baan binnen de schoonmaakbranche. Door deze persoonlijke aanpak worden de kansen op de arbeidsmarkt voor de kandidaat vergroot.

Bij Voorne-Putten Werkt volgt de kandidaat altijd eerst de interne leerlijn van 7 weken, bestaande uit theorie- en praktijklessen. De kandidaat leert alles over schoonmaken in verschillende ruimtes en welke materialen hierbij het best gebruikt kunnen worden. Omdat de kandidaat met veel verschillende mensen contact heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, is training in communicatieve vaardigheden onderdeel van het traject. Na de interne leerlijn neemt een erkend examinator het RAS-examen af.

Kandidaten krijgen daarna de mogelijkheid om maximaal 3 maanden praktijkvaardigheden te versterken op een externe werkervaringsplek. Door het opdoen van praktijkervaring op een externe werkervaringsplek, is de stap naar de arbeidsmarkt voor veel kandidaten makkelijker te maken. Indien de kandidaat na de interne leerlijn al “jobready” is, kan de kandidaat het externe gedeelte van de leerlijn overslaan.

Er zijn doorontwikkelmogelijkheden bespreekbaar door bijv. een gerichte cursus te volgen voor het werken met machines, zoals schijfmachines, schrobmachines of groter materiaal.

 

Basisprogramma leerlijn Schoonmaak Voorne-Putten Werkt
7 weken Interne leerlijn + certificering

§  Begint met een intakegesprek met de ontwikkelcoach en een kennismakingsgesprek met de praktijkopleider. Tijdens het intakegesprek maakt deze coach kennis met de kandidaat, beoordeelt hij de haalbaarheid van het traject en worden afspraken gemaakt. Wanneer er twijfel is of de cursus passend of haalbaar is, wordt er een diagnose en adviesfase ingezet of volgt er een direct advies aan de opdrachtgever.

§  De kandidaat behandelt in een periode van 6 weken theorie volgens het kwalificatiedossier, leert praktijkvaardigheden en volgt een communicatietraining.

§  De ontwikkelcoach heeft tussentijdse evaluatiemomenten met de kandidaat. Deze momenten zijn bedoeld om de ontwikkeling van de kandidaat te monitoren en te bevorderen.

§  De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een werkervaringsplek/baan.

§  In de laatste legt de kandidaat het RAS-examen af.

§  De interne leerlijn eindigt met de certificering.

1-3 maanden Externe leerlijn + uitstroom

§  Begint met een startgesprek met de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

§  De kandidaat brengt het geleerde in de praktijk op een externe werkervaringsplaats.

§  De ontwikkelcoach ondersteunt en motiveert de kandidaat.

§  De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een baan.

§  Eindigt met een eindgesprek tussen de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

Na einde leerlijn Nazorg

§  Na de uitstroom blijft de werkadviseur in contact op met de kandidaat. Doel van nazorg is ontzorgen van de werkgever en proactief kunnen optreden bij eventuele belemmeringen.

 

Praktische informatie

  • Het programma van de leerlijn Schoonmaak is een basisprogramma. Dit betekent dat de meeste kandidaten het programma binnen dit tijdsbestek zullen doorlopen. Bij het basisprogramma zit het RAS-examen inbegrepen. Mocht de kandidaat het RAS-examen niet (kunnen) behalen, dan kan er wel een deelnamecertificaat behaald worden.
  • Indien de kandidaat na het volgen van de interne leerlijn al “jobready” is, is er een mogelijkheid om de externe leerlijn over te slaan.
  • De lesdagen zijn op dinsdag en donderdag.
  • De examens worden afgenomen door een ervaren praktijkopleider.
  • De groepsgrootte is minimaal 2 en maximaal 6 kandidaten.

 Optioneel

  • Praktijkleren met praktijkverklaring: Voorne-Putten Werkt biedt de mogelijkheid tot praktijkleren met praktijkverklaring. Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor kandidaten (en werkenden) zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar is. De praktijkopleider van Voorne-Putten Werkt begeleid de kandidaat bij het leren in de praktijk. De kandidaat ontvangt een praktijkverklaring voor de werkprocessen die hij heeft leren uitvoeren.
  • Opfristraining: Voorne-Putten Werkt biedt de mogelijkheid tot het volgen van een opfristraining. Deze training is bedoeld voor kandidaten die werkzaam zijn geweest in de schoonmaakbranche, maar behoefte hebben om praktijkvaardigheden en vakkennis te verbeteren. De training kan nuttig zijn voor kandidaten die op dat moment niet bemiddelbaar zijn naar een baan.

Hoe inschrijven?

  • De opdrachtgever of werkadviseur kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de ontwikkelcoaches neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.