Over de leerlijn Logistiek

Bij Voorne-Putten Werkt wordt de kandidaat in 4 tot 16 weken opgeleid voor het werken als logistiek medewerker. Tijdens de leerlijn wordt de kandidaat begeleid door de praktijkopleider en de ontwikkelcoach. De praktijkopleider brengt de kandidaat alle fijne kneepjes van het vak van logistiek medewerker bij. De ontwikkelcoach coacht, begeleidt en motiveert kandidaat vanaf het begin tot het einde van leerlijn. Tevens ondersteunt de accountmanager de kandidaat bij het vinden een werkervaringsplek en/of baan binnen de logistieke sector. Door deze persoonlijke aanpak worden de kansen op de arbeidsmarkt voor de kandidaat vergroot.

Bij Voorne-Putten Werkt volgt de kandidaat altijd eerst de interne leerlijn van 4 weken, bestaande uit theorie- en praktijklessen. Aan de hand van praktijkopdrachten volgt en beoordeeld de praktijkopleider de logistieke vakvaardigheid, waardoor de kandidaat zelfstandig in een magazijn leert werken. De kandidaat leert de logistieke stappen vanaf ontvangst goederen naar productie en vervolgens gereed maken voor distributie. Onderdelen hiervan zijn omgaan met en het behalen van het EPT-, hef- en reachtruckcertificaat. Optioneel kan het VCA- certificaat worden behaald.

Na de interne leerlijn vindt de certificering plaats. Kandidaten krijgen daarna de mogelijkheid om maximaal 3 maanden praktijkvaardigheden te versterken op een externe werkervaringsplek. Door het opdoen van praktijkervaring op een externe werkervaringsplek, is de stap naar de arbeidsmarkt voor veel kandidaten makkelijker te maken. Indien de kandidaat na de interne leerlijn al “jobready” is, kan de kandidaat het externe gedeelte van de leerlijn overslaan.

 

Basisprogramma leerlijn Logistiek Voorne-Putten Werkt
4 weken Interne leerlijn + certificering

§  Begint met een intakegesprek met de ontwikkelcoach en een kennismakingsgesprek met de praktijkopleider. Tijdens het intakegesprek maakt deze coach kennis met de kandidaat, beoordeelt de haalbaarheid van het traject en worden afspraken gemaakt over praktische zaken. Wanneer er twijfel is of de cursus passend of haalbaar is, wordt er een diagnose en adviesfase ingezet of volgt er direct advies aan de opdrachtgever.

§  De kandidaat behandelt theorie volgens het kwalificatiedossier en behaalt het EPT-, hef- en reachtruckcertificaat.

§  De ontwikkelcoach heeft tussentijdse evaluatiegesprekken met de kandidaat. Deze momenten zijn bedoeld om de ontwikkeling van de kandidaat te monitoren en te bevorderen.

§  De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een werkervaringsplek of baan.

§  Optie: behalen van het VCA- certificaat.

§  De interne leerlijn eindigt met de certificering.

1-3 maanden Externe leerlijn + uitstroom

§  Begint met een startgesprek met de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

§  De kandidaat brengt het geleerde in de praktijk op een externe werkervaringsplaats.

§  De ontwikkelcoach ondersteunt en motiveert de kandidaat.

§  De accountmanager ondersteunt de kandidaat bij het vinden van een baan.

§  Eindigt met een eindgesprek tussen de ontwikkelcoach en werkgever externe werkervaringsplek.

Na einde leerlijn Nazorg

§  Na de uitstroom blijft de werkadviseur in contact met de kandidaat. Doel van nazorg is ontzorgen van de werkgever en proactief kunnen optreden bij eventuele belemmeringen.

 

Praktische informatie

  • Het programma van de leerlijn Logistiek is een basisprogramma. Dit betekent dat de meeste kandidaten het programma binnen dit tijdsbestek zullen doorlopen. Indien de kandidaat na het volgen van de interne leerlijn al “jobready” is, is er een mogelijkheid om de externe leerlijn over te slaan.
  • De lesdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
  • De examens worden afgenomen door een ervaren praktijkopleider.
  • De groepsgrootte is minimaal 2 en maximaal 4 personen.

 Optioneel

  • VCA-cursus: Tijdens de VCA-cursus behalen kandidaten een VCA-certificaat. Met het behalen van het VCA-certificaat zijn kandidaten zelfbewust van de risico’s van hun vak, weten zij hoe zij voorzorgsmaatregelen moeten nemen en weten hoe zij moeten handelen in noodsituaties.
  • Praktijkleren met praktijkverklaring: Voorne-Putten Werkt biedt de mogelijkheid tot praktijkleren met praktijkverklaring. Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor kandidaten (en werkenden) zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar is. De praktijkopleider van Voorne-Putten Werkt begeleid de kandidaat bij het leren in de praktijk. De kandidaat ontvangt een praktijkverklaring voor de werkprocessen die hij heeft leren uitvoeren.
  • Opfristraining: Voorne-Putten Werkt biedt de mogelijkheid tot het volgen van een opfristraining. Deze training is bedoeld voor kandidaten die eerder logistieke certificaten hebben behaald, maar behoefte hebben om praktijkvaardigheden en vakkennis te verbeteren. De training kan nuttig zijn voor kandidaten die op dat moment niet bemiddelbaar zijn naar een baan.

Hoe inschrijven?

  • De opdrachtgever of werkadviseur kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de ontwikkelcoaches neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.