Het product Werkfit van Voorne-Putten Werkt is geschikt voor kandidaten onlangs hun baan zijn verloren of door (langdurige) werkeloosheid een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voorwaarde voor het inzetten van dit product is dat ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, werknemersvaardigheden én/of inzicht in beroepsaffiniteiten gewenst is. Indien de kandidaat nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt of langdurig werkeloos is, adviseren we eerst het product Diagnose en Advies in te zetten.

Werkfit bestaat uit een programma met verschillende modules. Kandidaten ontdekken tijdens deze modules onder andere waar hun kwaliteiten en beroepsaffiniteiten liggen, werken aan persoonlijke effectiviteit en doen skills op om een baan te vinden die echt bij hun past. De ontwikkelcoach bepaald aan de hand van het product Diagnose & Advies of tijdens een uitgebreide intake welke modules de kandidaat gaat volgen. Zo sluit het traject zo goed mogelijk aan op de ontwikkelbehoefte van de kandidaat.

Opeenvolgend op Werkfit gaat de kandidaat tijdens een interne of externe werkervaringsplek werkervaring opdoen, werknemersvaardigheden versterken en leren functioneren in een arbeidsrelatie. Indien de kandidaat na Werkfit de stap naar een leerlijn kan en wil zetten, kan de werkervaringsplek worden overgeslagen.

 

Keuzemodules Werkfit  Voorne-Putten Werkt
Module 1 Introweek

§  Werkfit start met een uitgebreid intakegesprek met de ontwikkelcoach, waarbij de levensgebieden aan bod komen.

§  De ontwikkelcoach geeft opdracht om vast na te denken over wensen/mogelijkheden voor de toekomst.

§  Indien wenselijk, vraagt de ontwikkelcoach de kandidaat om bepaalde onderdelen uit de WERK-portal te doorlopen. Met de WERK-portal kunnen de kandidaten hun (werk)vaardigheden verbeteren met gratis e-learningprogramma’s. Deze gaan over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal op het werk en omgaan met de computer en social media.

Module 2 Sterke basis

§  Kandidaten leren hun kwaliteiten en beroepsaffiniteiten beter kennen door het maken van een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest.

§  De uitslag van de testen bespreken zij met de ontwikkelcoach, zodat hun kwaliteiten goed in beeld worden gebracht. De ontwikkelcoach bespreekt samen met de kandidaat alvast eventuele mogelijkheden.

Module 3 Zelfverzekerd aan de slag

§  Kandidaten volgen een assertiviteitstraining

§  Kandidaten volgen een training Fysiek en Mentaal fit. Tijdens de training krijgen de kandidaten handvaten om mentaal en fysiek fit(ter) te worden.

Module 4 Blik op de toekomst

§  Kandidaten volgen een sollicitatietraining.

§  De ontwikkelcoach bereid de kandidaat voor op de werkervaringsplek of leerlijn tijdens het evaluatiegesprek.

§  Indien kandidaat aan de slag gaat op een externe werkervaringsplek (WEP), stemt de ontwikkelcoach met de werkadviseur af voor welke WEP de kandidaat in aanmerking komt.

 

Praktische informatie

  • Voor het aanmelden van een kandidaat voor het product Werkfit gelden de volgende voorwaarden:
  • Ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, werknemersvaardigheden én/of inzicht in beroepsaffiniteiten is gewenst.
  • Kandidaat is minimaal 2 dagdelen beschikbaar en in staat om modules van Werkfit te doorlopen;
  • Kandidaat heeft geen zware medische of fysieke beperkingen
  • De kandidaat kan de Nederlandse taal kan begrijpen en lezen.
  • Als de kandidaat start op de interne of externe werkervaringsplek, wordt er door de ontwikkelcoach (indien nodig) een jobcoach ingezet. De jobcoach begeleid en ondersteunt de kandidaat actief tijdens de inwerkperiode. Zie pagina.. voor jobcoaching.

 

Hoe inschrijven?

  • De opdrachtgever of werkadviseur kan de kandidaat inschrijven voor Werkfit (incl. werkervaringsplek) via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de ontwikkelcoaches neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.