OVER ONS

De maatschappelijke winst van werk

Voorne-Putten Werkt hét werkleerbedrijf op het eiland Voorne-Putten en het havengebied. Vier gemeenten – Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne bundelen hiermee hun kennis, ervaring en netwerk in een gemeenschappelijke regeling. De organisatie heeft een bedrijfsmatig karakter en bouwt in fasen aan een nieuw leerwerkbedrijf die tot doel heeft onze arbeidsregio te versterken.

Voorne-Putten Werkt voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet uit waarbij de gemeente Nissewaard optreedt als centrumgemeente. De sociale werkvoorziening van de regio, voorheen bekend als De Welplaat, is daarmee ook onderdeel van Voorne-Putten Werkt. We bedienen een regio met 150.000 inwoners. Ook bieden we voor de bijstandscliënten arbeidsontwikkeling en ondersteuning bij het vinden van werk.

Verbinding maken tussen werkgever en werkzoekende

Verbinding maken tussen werkgever en werkzoekende

In de dienstverlening staat de werkgever centraal. Samen bekijken we het arbeidsvraagstuk en leggen de verbinding met de talenten van gemotiveerde mensen in ontwikkeling. We denken mee en streven naar de best mogelijke oplossing. We weten wat er in de arbeidsmarkt speelt en maken een ‘match’ die economische meerwaarde biedt en vorm geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze dienstverlening is kosteloos. Dat geldt voor werving, plaatsing en nazorg, maar ook voor maatwerkadvies over subsidieregelingen. Wij maken het aantrekkelijk en onze accountmanagers brengen dan ook graag de voordelen in kaart aan de hand van een goede balans tussen subsidiemogelijkheden, social return en duurzame talentontwikkeling.

Kortom, Voorne-Putten Werkt!

Op Voorne-Putten doet iedereen mee!

Missie (Why):

Door werk laten we zo veel mogelijk inwoners naar vermogen participeren in onze maatschappij.  Daarmee kunnen mensen voorzien in hun eigen inkomen zodat de zelfredzaamheid van mensen wordt verbeterd.

Op Voorne-Putten doet iedereen mee

Visie (How):

Voorne-Putten Werkt legt de verbinding tussen vraag en het aanbod van werk. Hierbij gaan we uit van een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. Daarbij werken wij aan de doelstelling van de Participatiewet; iedereen met arbeidsvermogen duurzaam naar werk toe leiden, bij voorkeur regulier werk. Voor wie dat nog niet haalbaar is, werken we toe naar de hoogst haalbare vorm van participatie.

 

Kwaliteit

Voorne-Putten Werkt wil haar dienstverlening zo goed mogelijk tot uitvoering brengen. Dat realiseren we door het hanteren van een gemeenschappelijke visie en een helder beleid. Daarnaast doen we daadwerkelijk wat afgesproken en vastgelegd is. Voorne-Putten werkt beschikt over een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem zodat u te allen tijde verzekerd bent van constante kwaliteit.

Kwaliteit

Techniek & Logistiek

Celeste Kamp

Mobiel 06 4156 4822
E-mail c.kamp@vpwerkt.nl

Paul van Maren

Mobiel 06 4120 0041
E-mail: p.vanmaren@vpwerkt.nl

Margriet Groeneweg

Mobiel 06 2437 4453
E-mail mn.groeneweg@vpwerkt.nl

Zita Peres

Mobiel 06 1488 6608
E-mail z.pires@vpwerkt.nl

Zorg & Zakelijke dienstverlening

Karin van der Kooij

Mobiel 06 8162 3729
E-mail k.vanderkooij@vpwerkt.nl

Dineke Huising

Mobiel 06 1284 6775
E-mail e.huising@vpwerkt.nl

Marketing & Sales

Milko Spruit

Telefoon 0181 692 547
Mobiel 06 1487 3066
E-mail m.spruit@vpwerkt.nl

Marketing & Sales

Celeste Kamp

Mobiel 06 4156 4822
E-mail c.kamp@vpwerkt.nl

MVO

Milko Spruit

Telefoon 0181 692 547
Mobiel 06 1487 3066
E-mail m.spruit@vpwerkt.nl

Kees Dudink

Telefoon 0181 692 573
Mobiel 06 2832 8759
E-mail c.dudink@vpwerkt.nl

Lennard Goudriaan

Telefoon 0181-692 544
E-mail l.goudriaan@vpwerkt.nl

Celeste Kamp

Mobiel 06 4156 4822
E-mail c.kamp@vpwerkt.nl

Liza Kleingeld

Mobiel 06 5120 0406
E-mail l.kleingeld@vpwerkt.nl

Dzenita Alibegic

Mobiel 06 4302 8007
E-mail d.alibegic@vpwerkt.nl