OVER ONS

Voorne-Putten Werkt is hét werkleerbedrijf op het eiland Voorne-Putten en het havengebied. Vier gemeenten – Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne – bundelen hiermee hun kennis, ervaring en netwerk in één organisatie. Onze dienstverlening is kosteloos. Dat geldt voor werving, plaatsing en nazorg, maar ook voor maatwerkadvies over subsidieregelingen. Onze accountmanagers brengen dan ook graag de voordelen in kaart aan de hand van een goede balans tussen subsidiemogelijkheden, social return en duurzame talentontwikkeling.

KEUZEMENU

De maatschappelijke winst van werken

Voorne-Putten Werkt is hét werkleerbedrijf op het eiland Voorne-Putten en het havengebied. Vier gemeenten – Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne – bundelen hiermee hun kennis, ervaring en netwerk in één organisatie.

Voorne-Putten Werkt voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet uit waarbij de gemeente Nissewaard optreedt als centrumgemeente. De sociale werkvoorziening van de regio, voorheen bekend als De Welplaat, is daarmee ook onderdeel van Voorne-Putten Werkt. We bedienen een regio met 150.000 inwoners. Ook bieden we voor kandidaten uit de Participatiewet arbeidsontwikkeling en ondersteuning bij het vinden van werk.

Verbinding maken tussen werkgever en werkzoekende

In de dienstverlening staat de werkgever centraal. Samen bekijken we het arbeidsvraagstuk en leggen de verbinding met de talenten van gemotiveerde mensen in ontwikkeling. We denken mee en streven naar de best mogelijke oplossing. We weten wat er in de arbeidsmarkt speelt en maken een ‘match’ die economische meerwaarde biedt en vorm geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze dienstverlening is kosteloos. Dat geldt voor werving, plaatsing en nazorg, maar ook voor maatwerkadvies over subsidieregelingen. Wij maken het aantrekkelijk en onze accountmanagers brengen dan ook graag de voordelen in kaart aan de hand van een goede balans tussen subsidiemogelijkheden, social return en duurzame talentontwikkeling. Kortom, Voorne-Putten Werkt!

Op Voorne-Putten doet iedereen mee

Missie:

Door werk laten we zo veel mogelijk inwoners naar vermogen participeren in onze maatschappij.  Daarmee kunnen mensen voorzien in hun eigen inkomen zodat de zelfredzaamheid van mensen wordt verbeterd.

Visie:

Voorne-Putten Werkt legt de verbinding tussen vraag en het aanbod van werk. Hierbij gaan we uit van een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. Daarbij werken wij aan de doelstelling van de Participatiewet; iedereen met arbeidsvermogen duurzaam naar werk toe leiden, bij voorkeur regulier werk. Voor wie dat nog niet haalbaar is, werken we toe naar de hoogst haalbare vorm van participatie.

 

Dit zijn onze drijfveren en verklaren het waarom van ons handelen.

Aan de hand van de kernkwaliteiten die diep in de organisatie geworteld zijn heeft Voorne-Putten Werkt 6 kernwaarden gedefinieerd. De kernwaarden komen voort uit de vraag “Waar staan wij voor?

Voorne-Putten Werkt is een professionele organisatie met 5 locaties, 500 medewerkers en dagelijks zo’n 100 kandidaten verspreid over de gemeente Nissewaard en de gemeente Westvoorne. Er wordt een regio bedient van 150.000 inwoners in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Voorne Putten Werkt bedient zowel lokale werkgevers op het eiland Voorne-Putten als regionaal in de regio Rijnmond. Binnen de regio Rijnmond werken gemeenten en ontwikkelbedrijven goed met elkaar samen om ondernemers en kandidaten zo goed mogelijk te bedienen en te begeleiden. Voorne- Putten Werkt weet wat er in de arbeidsmarkt speelt, zorgen voor meerwaarde en hebben jarenlange kennis op het gebied van financiële mogelijkheden en duurzame ontwikkelingen.

Bij Voorne-Putten werkt zeggen we niet wat mensen moeten doen maar vragen wij wat wij voor de mensen kunnen doen. De insteek hierbij is mensen te stimuleren vanuit de eigen wens in plaats van het opleggen van een wil. Vanuit een lijst van wensen gaan wij aan de slag met het leveren van een maatwerk pakket gericht op het benutten van iemand volledige potentieel waarbij de focus ligt op meerwaarde en co-creatie. Het samen doen. Van Human Resource Management naar Human Being Management.

In een tijd van big data, verkoop van gegevens, dubbele agenda’s en bedrijfsvoering op winstbejag is Voorne-Putten Werkt bezig met openheid van zaken. Door de transitie van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf verschuift de functie van de organisatie van controlerend naar begeleidend en van werkgever naar opleider. Om vertrouwen op te bouwen bij de “leerlingen” is openheid van zaken essentieel en moet transparantie door worden getrokken over de gehele organisatie.

Voorne-Putten Werkt heeft door jarenlange ervaring, expertise en ervaring een team opgebouwd die weet hoe zij het beste uit mensen kan halen. Hierdoor levert Voorne-Putten Werkt niet alleen deskundige mensen af op de arbeidsmarkt maar ook mensen die zijn opgeleid voor het werken in specifieke sectoren zoals de schoonmaak, het groen of de industrie.

Aan het einde van de dag gaat het om een positief resultaat. Dit zijn geen commerciële resultaten maar het behalen van maatschappelijke doelen waar Voorne-Putten Werkt het verschil in wil maken. Of dit nu het betrekken van inwoners bij het arbeidsproces is, of inspelen op een maatschappelijke vraag. Voorne-Putten Werkt gaat voor maximale ontwikkeling van medewerkers en kandidaten. Dit kan zijn van sociale activering tot gedeeltelijk of gehele  terugkeer in het arbeidsproces.

Naast het benutten van iemands potentieel en het motiveren van de mensen is Voorne-Putten Werkt ook thuis in de begeleiding van de mens achter de werknemer. Wat houdt iemand bezig, zijn er beperkingen en zo ja hoe kunnen wij het leven met een beperking toch wat makkelijker maken zodat het mogelijk is om aan de slag te kunnen gaan.

Kwaliteit door gemeenschappelijke visie

Voorne-Putten Werkt wil haar dienstverlening zo goed mogelijk tot uitvoering brengen. Dat realiseren we door het hanteren van een gemeenschappelijke visie en een helder beleid. Daarnaast doen we daadwerkelijk wat afgesproken en vastgelegd is. Voorne-Putten werkt beschikt over een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem zodat u te allen tijde verzekerd bent van constante kwaliteit.

Onze accountmanagers

Celeste Kamp is accountmanager bij Voorne-Putten Werkt

Celeste Kamp

Projecten arbeidsmarktregio
Mobiel 06 4156 4822
E-mail c.kamp@vpwerkt.nl

Paul van Maren is accountmanager bij Voorne-Putten Werkt

Paul van Maren

Participatiewet
Mobiel 06 4120 0041
E-mail: p.vanmaren@vpwerkt.nl

Margriet Groeneweg is accountmanager bij Voorne-Putten Werkt

Margriet Groeneweg

Wet sociale werkvoorziening & sales
Mobiel 06 2437 4453
E-mail mn.groeneweg@vpwerkt.nl

Zita Pires

Wet Banenafspraak
Mobiel 06 1488 6608
E-mail z.pires@vpwerkt.nl

Dineke Huising is accountmanager bij Voorne-Putten Werkt

Dineke Huising

Wet sociale werkvoorziening
Mobiel 06 1284 6775
E-mail e.huising@vpwerkt.nl

Karin van der Kooij is accountmanager bij Voorne-Putten Werkt

Karin van der Kooij

Jobcoach
Mobiel 06 8162 3729
E-mail k.vanderkooij@vpwerkt.nl

Wout Mes

Participatiewet en Wet Banenafspraak
Mobiel 06 2096 4793
E-mail w.mes@nissewaard.nl

Kasia Derks

Werkgeversdienstverlening en SROI
Mobiel 06 4019 8930
E-mail k.derks@nissewaard.nl

Bas van der Linden

Werkgeversdienstverlening en Participatiewet

Mobiel  06 1859 6416
E-mail b.vanderlinden@nissewaard.nl

Dana Janssen

Participatiewet

Bereikbaar via 0181 696623 of 06 4050 9985

E-mail ds.janssen@nissewaard.nl

Ons salesteam

Celeste Kamp is accountmanager bij Voorne-Putten Werkt

Celeste Kamp

Projecten arbeidsmarktregio
Mobiel 06 4156 4822
E-mail c.kamp@vpwerkt.nl

Kees Kempe is salesmanager bij Voorne-Putten Werkt

Kees Kempe

Groen & Schoon
Mobiel 06 1202 4561
E-mail: mailto:c.kempe@vpwerkt.nl

Ingeborg Sinke is salesmanager bij Voorne-Putten Werkt

Ingeborg Sinke

Copycenter
Mobiel 06 2437 4333
E-mail i.sinke@vpwerkt.nl

Willem Bakhuizen is salesmanager bij Voorne-Putten Werkt

Willem Bakhuizen

Industrieel & Productie
Mobiel 06 1690 8079
E-mail w.bakhuizen@vpwerkt.nl

Onze opleidingscoördinator 

Dzenita Alibegic is opleidingscoördinator bij Voorne-Putten Werkt

Dzenita Alibegic

Adviseur MVO
Mobiel 06 4302 8007
E-mail d.alibegic@vpwerkt.nl

Onze vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures