Werkzoekenden zonder startkwalificatie hebben een relatief kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Leren met de praktijkverklaring biedt een uitkomst voor deze doelgroep.
Het is een nieuwe manier van ontwikkelen gericht op het aanleren van vakvaardigheden.
De kans op een mismatch op de arbeidsmarkt wordt met de inzet van deze nieuwe manier van ontwikkelen verkleind doordat werkgevers, scholen en ontwikkelbedrijven de handen ineen geslagen hebben om ervoor te zorgen dat er weer kansen ontstaan voor kwetsbare doelgroepen.

Lees hier meer over in het interview van Celeste Kamp en Eric van der Westerlaken met de Programmaraad.

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/rijnmond-stelt-wensen-werkgever-centraal-bij-praktijkleren