Een succes om te vieren!

Na een intensieve periode vol bloed, zweet en tranen met de vele onderzoeksvragen van onze accountants is de jaarrekening VPW met succes goedgekeurd en de jaarrekening gestempeld, waarmee we een getrouw beeld van het vermogen en het resultaat hebben gekregen vanuit de accountants.

Vanuit het accountantsverslag kunnen we met de conclusies en verbeterpunten aan de slag om zo onze interne beheersing verder te verbeteren.

De jaarrekening is ter kennisname gebracht/besproken in MT, OR, statutaire directie en in onze aandeelhoudersvergadering. We publiceren hierbij formeel de jaarrekening op onze website; zodat een iedere geïnteresseerde deze kan nalezen en welke resultaten we hebben kunnen behalen.