In een eerdere fase hebben vanwege de coronacrisis, naast onze productieafdelingen, uit voorzorg ook alle werkzaamheden van onze teams Groen & Schoon stilgelegd. Onze Groen & Schoon teams hebben echter een aantal urgente werkzaamheden. Ook deze zijn tijdelijk stopgezet, om ons de tijd te geven om te bepalen welke werkzaamheden ook in tijden van corona niet kunnen blijven liggen en om de juiste maatregelen te treffen. In overleg met onze opdrachtgevers gaan wij daarom het urgente deel van onze dienstverlening in de openbare ruimte weer opstarten, met name afvalinzameling en onkruidverwijdering.

Veel mensen zijn thuis en zoeken met regelmaat de buitengebieden op. Dit betekent dat de vuilnisbakken erg snel vol zitten en het zwerfvuil enorm toeneemt. Ook het mooie weer zorgt ervoor dat het onkruid welig gaat tieren. Om te voorkomen dat dit problemen oplevert, moeten we een aantal klussen snel weer oppakken. Het gaat dan om de onderstaande werkzaamheden:

 • Vuilnisbakken legen en direct omliggend zwerfvuil bij de bakken prikken voor :
  • Stranden Maasvlakte – ook het vrijhouden van de overgangen;
  • Weekmarkt Rockanje;
  • Recreatiegebieden – o.a. de Brielse Maas, het Oostvoornse meer;
  • Waterschappen;
  • Badstranden Rockanje – ook wc’s bij de overgangen schoonmaken en op overgangen zwerfvuil prikken;
  • Dorpskernen Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Simonshaven.
 • Onkruid verwijderen in de plantsoenen in gemeenten Nissewaard en Westvoorne
  • Dit voorkomt overlast van het onkruid en vermindert de verspreiding van pollen in het aankomende hooikoortsseizoen.
 • Plantvakken in de woonwijken van de kernen van Nissewaard omplanten. 
  • In het kader van de flora en fauna wetgeving moet dit in deze weken gebeuren (voor het vogelbroedseizoen).

Wij willen benadrukken dat de medewerkers voor bovenstaande projecten dit op basis van eigen aanmelding doen en het hen vrij staat om zelf te beslissen of zij aan het werk willen. Veel van onze medewerkers geven aan dat zij heel graag aan de slag willen. Daarbij nemen wij uiteraard de maximale veiligheid op de buitenlocaties in acht. Wij zouden deze werkzaamheden niet voortzetten als we dat te risicovol achten. Onze productielocaties binnen blijven daarom ook nog gesloten.

Tijdens alle werkzaamheden zal de afgesproken anderhalve meter afstand tot elkaar gelden. Voorne-Putten Werkt volgt de richtlijnen van de overheid en houdt nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten. Als richtlijnen veranderen zullen we die direct in onze werkzaamheden doorvoeren.

Tot slot willen wij aangeven dat VPW erg trots is op haar medewerkers die in deze tijd dit belangrijke werk voor de maatschappij verrichten. Dat de teams Groen & Schoon nu weer aan de slag gaan voor urgente werkzaamheden is een teken dat ook zij een vitale en onmisbare rol spelen in onze regio. Daarom willen wij hen bedanken voor hun bijdrage aan een schoon en mooi Voorne-Putten.