Voorne-Putten Werkt heeft een uitgebreide service- en dienstenportfolio. Vanuit onze 5 locaties bieden wij diensten aan in de industriële sector, groenvoorziening en detachering voor individuele personen en groepen. Daarnaast heeft Voorne-Putten Werkt veel ervaring op het gebied van het testen en ontwikkelen van individuele vaardigheden voor branches als administratie en handel, de groen sector, logistiek, schoonmaak en techniek. Onderstaand hebben wij alle diensten voor u op een rijtje gezet.

“Uw groen, onze zorg” drukt uit wat groenvoorziening van Voorne-Putten Werkt voor haar klanten kan betekenen. Onze focus ligt op het onderhouden van de openbare ruimten, maar ook het onderhoud van bedrijfsterreinen is bij ons in goede handen. Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee met betrekking tot de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte.

Onderhoud groen

Voorne-Putten Werkt voert in de regio Voorne-Putten in opdracht van gemeenten, bedrijven, scholen en instellingen onderhoud uit aan groenvoorzieningen en sportterreinen. Voor gemeenten gaat het hoofdzakelijk om onderhoud aan het groen in de woonwijken en parken. Bij bedrijven, scholen en instellingen is het onderhoud veelal gericht op het onkruidvrij houden van bestratingen, het schoffelen tussen beplantingen, het snoeien van struiken en heesters en het maaien van gazons. Tevens voert Voorne-Putten Werkt renovaties uit aan tuinen en plantsoenen. Wij werken aan de hand van het gewenste beeld (beeldbestek) of vereiste beurten per seizoen (frequentiebestek).

Voorne-Putten Werkt voert de werkzaamheden uit met vakbekwame leiding en getrainde medewerkers en opereert in de markt zowel als hoofd-, als onderaannemer. Wij zijn lid van De Nederlandse Vereniging van Hoveniers en Groenvoorziening (VHG) en VCA*.

Uitvoering hygiënemaatregelen

Voorne-Putten Werkt voert in de regio in opdracht van gemeenten, bedrijven, het waterschap en het recreatieschap diverse hygiënemaatregelen uit. De opdrachten hebben voornamelijk betrekking op het verzamelen en afvoeren van zwerfvuil in woonwijken, op bedrijventerreinen en plaatsen waar veel publiek komt, zoals metro- en busstations en winkel- en sportcentra. Ook hebben wij jarenlange ervaring in het vrijhouden van zwerfvuil, inclusief het legen van de afvalbakken, het reinigen van de aanlegsteigers en openbare toiletten in de recreatiegebieden in de regio Voorne-Putten. Denkt u aan de Bernisse, het Brielse Meer, het Spui en de stranden van Voorne.

→ Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kees Kempe, teamcoördinator Groen en Schoon.