Over de cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid

De cursusHulpverlening Geïsoleerde Arbeid’ van 1 lesdag bij Voorne-Putten Werkt is te boeken als aanvulling op de Leerlijn Groen & Schoon of als los product.

Het verrichten van werkzaamheden op locaties in openbaar buitengebied brengt specifieke risico’s met zich mee.  Het gaat om een werkomgeving waar binnen roep- en zichtafstand geen andere personen aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat werknemers over bepaalde competenties beschikken zodat zij bij een calamiteit direct eerste hulp kunnen verlenen en op een juiste wijze kunnen alarmeren.

De cursus bestaat uit theorie en praktijklessen. Het praktijkexamen vindt aan het einde van de tweede dag plaats.

 

Wat komt er tijdens de cursus aanbod?

 • Bewustwording van de risico’s van het alleen werken
 • Verkennen van de omgeving en je positie
 • Hoe te handelen in verschillende noodsituaties, van brandpreventie tot eerste hulp verlenen
 • Het alarmeren, wat en op welke wijze geef je informatie door aan het alarmnummer
 • Inzicht krijgen in specifieke reddingstechnieken zoals beknelling, vervoeren van slachtoffer, een beginnende brand bestrijden en reanimatie

Praktische informatie

 • Voor deelname aan de cursus is geen vooropleiding nodig.
 • De cursus duurt 2 lesdagen van 09:00 tot 17:00 inclusief afname van het de examens.
 • Deelnemers krijgen bij een succesvolle deelname het Certificaat Hulpverlening Geïsoleerde arbeid.
 • Het certificaat is 5 jaar geldig. Het is daarom noodzakelijk om de cursus na 5 jaar te herhalen.
 • De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 8 personen.

Hoe inschrijven?

 • De werkadviseur of opdrachtgever kan de kandidaat inschrijven via het emailadres aanmelden@vpwerkt.nl. Eén van de werkadviseurs neemt dan telefonisch contact met de kandidaat op.

Bekijk hieronder onze andere cursussen