Voorne-Putten Werkt is hét werkleerbedrijf op het eiland Voorne-Putten en het havengebied. Twee gemeenten – Nissewaard en Voorne aan Zee – bundelen hiermee hun kennis, ervaring en netwerk in één organisatie. Wij begeleiden dagelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden werk onder aangepaste omstandigheden en begeleiden werkzoekenden in hun weg naar de arbeidsmarkt. Dit kan door het volgen van een cursus, leerlijn, traject, maar ook met begeleiding door onze accountmanagers en/of jobcoach. Zo gaan we samen sterk op weg naar werk!

Op Voorne-Putten doet iedereen mee

Missie:

Bij ons staat ontwikkeling centraal. Door inzet op duurzame talentontwikkeling zorgen we ervoor dat medewerkers en kandidaten het maximale uit zichzelf halen. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners naar vermogen participeren in onze maatschappij. Voor wie dit tot de mogelijkheden behoort, door het (her) betreden van de arbeidsmarkt, voor anderen door hen zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Visie:

Voorne-Putten Werkt legt de verbinding tussen vraag en het aanbod van werk. Hierbij gaan we uit van een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. Daarbij werken wij aan de doelstelling van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening; iedereen met arbeidsvermogen duurzaam naar werk toe leiden, bij voorkeur regulier werk. Voor wie dat nog niet haalbaar is, werken we toe naar de hoogst haalbare vorm van participatie.